I przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna (2024)


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm),ogłaszam I przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuniętych
z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śmigiel