Kompleks boisk Orlik informacja


OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI
W ŚMIGLU INFORMUJE, ŻE KOMPLEKS BOISK ORLIK W ŚMIGLU
JEST OTWARTY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE OBIEKTY