OSP DDP Bronikowo wygrywa


   7 lipca na terenie przy sali wiejskiej w Robaczynie  odbyły się Pierwsze Gminne Zawody Dziecięcych Drużyn Pożarniczych organizowane przez OSP Robaczyn  i współorganizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.  

   W zawodach udział wzięło 9 drużyn z naszej Gminy , które  rywalizowały  ze sobą w następujących konkurencjach: musztra, sztafeta i ćwiczenie bojowe. 

Po podliczeniu uzyskanych punktów 1 miejsce  wywalczyła drużyna OSP DDP Bronikowo, 2 OSP DDP Sierpowo a 3 OSP DDP Nowa Wieś. 

Ponadto dzieci biorące udział w zawodach ( ale także najmłodsi kibice) mogły  skorzystać z przygotowanych przez OKFiR zajęć kreatywnych a na zakończenie wziąć udział w piana party. 

   Organizatorzy dziękują przybyłym gościom, publiczności za doping , sponsorom za wsparcie, strażakom i oczywiście wszystkim jednostkom biorącym udział  w zawodach. 

Zdjęcia OSP Robaczyn