Podsumowanie Międzyszkolnych Gminnych Spotkań Sportowych


Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, także rywalizacji sportowej.                        W czwartek  20  czerwca  odbyło się podsumowanie roku sportowego 2023/2024 przygotowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu. 

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie, którzy przez ostatnie miesiące z zaangażowaniem reprezentowali swoje placówki                                  i  miejscowości  w licznych zawodach sportowych.

Na początku  koordynator gminnego sportu szkolnego Wojciech Wieczorek przedstawił krótkie sprawozdanie połączone z prezentacją fotograficzną, z tego co działo się w sporcie w kończącym się roku szkolnym. 

Następnie przystąpiono do wręczenia pamiątkowych statuetek uczennicom                            i uczniom , którzy uzyskali minimum trzecie miejsce na szczeblu wojewódzkim w ramach imprez sportowych Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.                          W roku 2023/2024 wszystkie wyróżnione osoby ( Patrycja Myszuk, Natalia Żelek, Julia Zamelska, Alicja Molenda, Zuzanna Wieczorek, Tymoteusz Wieczorek, Igor Borowski, Krystian Chomski) reprezentowały jedną dyscyplinę a mianowicie tenis stołowy. 

 Po  wręczeniu nagród indywidualnych nastąpiło ogłoszenie wyników rywalizacji  w Międzyszkolnych Gminnych Spotkaniach Sportowych . Pierwsze miejsce zdobyła szkoła z Śmigla , na drugim miejscu uplasowało się Stare Bojanowo,  na trzecim Czacz , na czwartym  Bronikowo a na piątym Stara Przysieka Druga. Puchary oraz nagrody rzeczowe z rąk Burmistrza Śmigla odebrali dyrektorzy                          i przedstawiciele uczniów każdej szkoły. 

Podczas imprezy podsumowano również projekt pod nazwą „Aktywni w sporcie, aktywni w życiu”. Pierwsze miejsce zajęła również szkoła z Śmigla.