Sekcja modelarstwa lotniczego


Spotkania modelarzy odbywają się w Domu Wiejskim w Starym Bojanowie, każdą sobotę w godzinach 9.30 – 14.00. Modelarze poznają tajniki budowy modeli latających: balonów, latawców, szybowców i samolotów.

Skonstruowane przez siebie modele prezentują na zawodach. Co roku biorą udział w zawodach modeli halowych w Gostyniu, zawodach modeli balonów na ogrzane powietrze oraz „Młodzi modelarze na start”. Efekty pracy modelarzy można również obejrzeć podczas imprez organizowanych przez OKFiR.

Zwyczajowo podczas Festynu Świętojańskiego modelarze prezentują również modele pływające.

Oprócz budowania modeli członkowie sekcji poznają historię lotnictwa.