XXI Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu


Informacja o zapisach na XXI Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu.

- W Ośrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu zapisy na bezpłatny transport dla zawodników z Gminy Śmigiel do Zieleńca odbędą się w terminie od 5 do 23 lutego 2024r. 

W tym roku również jest ograniczona liczba miejsc dla startujących dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia można dokonać w Starostwie Powiatowym, a także w Ośrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu ul. Kościuszki 20, w godzinach 8.00 – 15.00.

Informacji w Ośrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji w  Śmiglu udziela: Andżelika Skrzypczak, tel: 65 518 93 34

Zgłoszenia dokonuje się przedkładając wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika oraz dowód uiszczenia opłaty startowej.

Osoby, które będą korzystać z bezpłatnego transportu zobowiązane są również do wypełnienia dodatkowych oświadczeń. 

Opłatę startową należy wpłacić na  niżej podane konto:

Powiatowy Szkolny Związek  Sportowy w Kościanie

46 8666 0004 0110 3222 2000 0001

z dopiskiem „ opłata startowa Zieleniec”

 

Wysokość opłaty startowej:

130 zł – dorośli

100 zł – młodzież szkół ponadpodstawowych i studenci (należy przedstawić legitymację),

80 zł – dzieci, młodzież szkół podstawowych  (należy przedstawić legitymację), 

 

W pliku do pobrania:

-regulamin wyjazdu

- regulamin zawodów, druk przelewu

- karta zgłoszenia zawodnika

- oświadczenie osoby pełnoletniej

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego