Kompleks boisk Orlik i stadion miejski w Śmiglu otwarty


INFORMACJA 

OŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ  I  REKREACJI  W  ŚMIGLU

Na podstawie

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego  2021 r. 

Zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Od dnia 12 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r. obiekty sportowe  ( stadion miejski, kompleks boisk ORLIK) administrowane przez OKFiR w Śmiglu  zostają otwarte.