Podsumowanie Roku Sportowego za nami.


Coroczne podsumowanie roku sportowego w gminie Śmigiel odbyło się w piątek  27 stycznia.  W  sali widowiskowej Centrum Kultury spotkało się niemal  sto osób związanych ze sportem.  Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście między innymi Małgorzata Adamczak – burmistrz Śmigla, Marcin Jurga – zastępca burmistrz Śmigla oraz  Wiesław Kasperski – przewodniczący Rady Miejskiej.

Jak co roku, była to okazja nie tylko do zaprezentowania działalności klubów, stowarzyszeń  i sekcji sportowych działających na terenie gminy , ale przede wszystkim do wyróżnienia sportowców, trenerów i działaczy.

Zanim jednak przystąpiono do wręczania wyróżnień zgromadzeni obejrzeli                               i wysłuchali prezentację  multimedialną o  działalności poszczególnych klubów, sekcji i stowarzyszeń w roku 2022. 

Następnie wręczono Burmistrz Śmigla kwiaty oraz grawerton w podziękowaniu za prosportowe działania oraz rozbudowę infrastruktury sportowej na terenie gminy Śmigiel.

W dalszej części spotkania wytypowani przez kluby sportowcy, trenerzy                                    i działacze otrzymali pamiątkowe statuetki  w podziękowaniu za sukcesy sportowe oraz działalność na rzecz rozwoju sportu.

Podsumowanie Roku Sportowego 2022 uświetniły swoim występem wokalistki ze Studia Piosenki „Muzol” działającego przy Centrum Kultury w Śmiglu. 

Spotkanie zakończyły podziękowania i życzenia, skierowane przez burmistrz Małgorzatę Adamczak, do wszystkich osób związanych z działalnością sportową.